Konkurs historyczny

Został rozstrzygnięty szkolny konkurs historyczny pt. „Postawy Polaków wobec Żydów w naszym regionie w czasie II wojny światowej”. W konkursie brali udział uczniowie klas VI –VIII. Zadaniem uczestników było zebranie informacji na temat stosunku naszej lokalnej społeczności do osób narodowości żydowskiej, zwłaszcza w tym trudnym okresie II wojny światowej i okupacji. Informacje należało zaczerpnąć z wywiadów i rozmów z osobami pamiętającymi ten okres w historii naszej ojczyzny. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów zdobywaniem wiedzy o trudnej rzeczywistości polskich Żydów w czasie wojny oraz o zaangażowaniu się naszej lokalnej społeczności w pomoc tej narodowości. Konkurs nawiązywał również do rodziny Ulmów, która wykazała się bohaterską postawą i wyjątkową odwagą ratując swoich żydowskich sąsiadów. W konkursie wzięło udział 21 osób, komisja konkursowa wyróżniła prace następujących osób:

  • Emilia Błądek klasa VII
  • Kacper Gwizdak klasa VII
  • Jakub Marut klasa VIII
  • Michał Kułaga klasa VII

Gratulujemy osobą wyróżnionym!

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć