Nauczyciele

Nauczyciele
rok szkolny 2023/2024


 1. Radosław Młynarski – dyrektor szkoły, informatyka, technika
 2. Dorota Kruk – edukacja przedszkolna, świetlica
 3. Iwona Krawiec – edukacja wczesnoszkolna
 4. Aleksandra Bizior – edukacja wczesnoszkolna
 5. Teresa Delekta – Sulich – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
 6. Jagoda Gwizdak – edukacja wczesnoszkolna
 7. Justyna Mierczyńska – Gąsior – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, pedagog szkolny
 8. Joanna Dechnik – język polski, logopedia
 9. Marzena Kruk – biologia, przyroda, geografia, muzyka, plastyka
 10. Ewelina Pędlowska – Janiec – język angielski
 11. Agnieszka Smoła – historia, biblioteka, świetlica
 12. ks. Józef Sałek – religia
 13. Gerard Binkowski – wychowanie fizyczne, świetlica
 14. Barbara Makowiecka – język niemiecki
 15. Monika Łachman – matematyka
 16. Angelika Maczuga – nauczyciel wspomagający
 17. Andrzej Błaż – fizyka
 18. Agnieszka Mądroń – chemia
 19. Karolina Kosińska – psycholog szkolny
 20. Grzegorz Sekulski – informatyka

 

Pracownicy administracji i obsługi


 1. Marek Kussy – sekretarz szkoły
 2. Anna Kowalska  – pracownik obsługi
 3. Eliza Łomotowska – pracownik obsługi
 4. Marzanna Kłos – pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego