Nauczyciele

Nauczyciele
rok szkolny 2020/2021


 1. Radosław Młynarski – dyrektor szkoły, informatyka, technika
 2. Dorota Kruk – edukacja przedszkolna, świetlica
 3. Iwona Krawiec – edukacja wczesnoszkolna
 4. Aleksandra Bizior -edukacja wczesnoszkolna
 5. Teresa Delekta – Sulich – nauczyciel wspomagający
 6. Jagoda Gwizdak – edukacja wczesnoszkolna
 7. Justyna Mierczyńska – Gąsior – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 8. Joanna Dechnik – język polski, logopedia
 9. Mirosława Szyszka – Burdzy – język polski
 10. Marzena Kruk – biologia, przyroda, geografia, muzyka, plastyka,
 11. Agnieszka Smoła – historia, biblioteka, świetlica
 12. Ewelina Pędlowska – Janiec – język angielski,
 13. ks. Józef Sałek – religia
 14. Gerard Binkowski – wychowanie fizyczne, świetlica
 15. Renata Burda – pedagog szkolny
 16. Barbara Makowiecka – język niemiecki
 17. Monika Łachman  – matematyka
 18. Andrzej Błaż  – fizyka
 19. Małgorzata Pędlowska  – chemia
 20. Grzegorz  Sekulski – informatyka

 

Pracownicy administracji i obsługi


 1. Marek Kussy – sekretarz szkoły
 2. Anna Kowalska  – pracownik obsługi
 3. Eliza Łomotowska – pracownik obsługi
 4. Irena Dołęga – higienistka szkolna