ePUAP 2

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych. Tak powstał portal www.epuap.gov.pl.
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

–  Obywatelami a administracją
–  Przedsiębiorcami a administracją
–  Instytucjami administracji publicznej

System ePUAP udostępnia funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej, służącej do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu Internetu.


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem
 
/PSP3Stroza/SkrytkaESP


W celu załatwienia określonej sprawy przez internet konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (instrukcja zakładania konta), a także podpisu elektronicznego bądź tzw. Profilu Zaufanego. Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I.    Sposób – dla wszystkich obywateli:
1.    Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    Wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    Udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (Kliknij tutaj aby zobaczyć listę punktów potwierdzających Profile Zaufane).

II.    Sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1.    Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    Wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    Potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego można znaleźć klikając w ten link

Film instruktażowy „E-usługi – administracja przyszłości” można obejrzeć tutaj