Samorząd

Samorząd Szkolny:
Skład Rady Rodziców:

  1. Bożena Okoń – przewodnicząca
  2. Agnieszka Kołcz
  3. Agnieszka Drzewi
  4. Agnieszka Nicałek
  5. Renata Kufel
  6. Joanna Fudacz
  7. Eliza Łomotowska
  8. Bernadetta Lachman
  9. Iwona Kułaga