Dokarmiamy ptaki zimą

Uczniowie klas 1-3 zaangażowali się w akcję „Dokarmiamy ptaki zimą”. Z inicjatywy uczniów, przy wsparciu nauczycieli, zostały przygotowane karmniki recyklingowe oraz drewniane, wypełnione różnorodnymi ziarenkami i słonecznikami. Celem akcji było zapewnienie ptakom odpowiednich zapasów pokarmowych w trudnych warunkach zimowych. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wzięli udział w przygotowywaniu karmników, przejawiając kreatywność i troskę o otaczającą przyrodę. Dzięki ich staraniom, powstały różnorodne miejsca dokarmiania ptaków, które nie tylko spełniają swoją funkcję, ale również wpisują się w zasady recyklingu. Po zakończeniu akcji uczniowie powrócili do szkoły z pełnym zadowoleniem i dumną świadomością, że przyczynili się do poprawy warunków życia ptaków w okolicy. Ich aktywność nie tylko promuje troskę o środowisko, lecz także rozwija wartości społeczne, takie jak solidarność i odpowiedzialność. Mamy nadzieję, że taka inicjatywa stanie się inspiracją dla innych grup uczniowskich i przyczyni się do budowania świadomości ekologicznej w społeczności szkolnej.