Pierwsza pomoc

Dnia 21 lutego 2024 roku w naszej placówce edukacyjnej odbyło się powszechne szkolenie z pierwszej pomocy, które obejmowało uczestników z oddziału przedszkolnego, klasy 1-3 oraz klasy 4-8. Szkolenie zostało przeprowadzone przez doświadczonego ratownika medycznego, pana Bartosza Kaczorowskiego. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia podstawowych informacji dotyczących numeru alarmowego. Podkreślono, że znajomość numeru alarmowego 112 jest kluczowa w sytuacjach nagłych, a szybkie zgłoszenie pozwala na skuteczną pomoc. Następnie pan Kaczorowski omówił procedury udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. W sposób zrozumiały dla różnych grup wiekowych przedstawił podstawowe zasady udzielania pomocy, zwracając uwagę na specyficzne potrzeby przedszkolaków, uczniów klas 1-3 oraz klas 4-8. Tematyka szkolenia obejmowała: zatrzymanie krążenia, zadławienie, pomoc poszkodowanym. Szkolenie było interaktywne, a pan Kaczorowski zorganizował praktyczne ćwiczenia, pozwalające uczestnikom na bezpośrednie zastosowanie zdobytej wiedzy. Dziękujemy panu Bartoszowi za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia oraz za przekazanie istotnych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Otrzymane informacje są bez wątpienia cenne dla naszej społeczności edukacyjnej