Wybory do Samorządu Uczniowskiego

14 września w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Szkolnego. Kandydaci ubiegający się o funkcje w samorządzie mieli za zadanie przedstawić swój program na plakatach wyborczych. Nie zabrakło chwytliwych haseł: „brak prac domowych”, „dzień bez jedynki” czy „nocka w szkole”. Każdy uczeń mógł oddać głos na swojego kandydata i wybrać nauczyciela, który będzie czuwał nad pracą uczniowskiej wspólnoty. Głosami szkolnych wyborców Przewodniczącym Szkoły został Wojciech Smoła, uczeń klasy VII, a jego zastępcą Karol Kołcz, uczeń klasy V. W skład samorządu weszli również Ksawery Janiec i Bernard Sulich. Opiekunami zostały pani Ewelina Pędlowska – Janiec i pani Teresa Delekta – Sulich.
Członkami Małego Samorządu zostali Jakub Smoła – przewodniczący i Amelia Gwizdak – zastępca (uczniowie klasy III). Opiekunem Małego Samorządu jest pani Iwona Krawiec. Dnia 21 września 2023 r. uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i rozpoczęli swoją działalność w nowym składzie. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!