Bezpieczne ferie

Jak co roku w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podczas ferii zimowych odbyło się w naszej szkole spotkanie z Panią policjantką. Uczniowie utrwalili sobie zasady poruszania się po drodze oraz sposoby obrony przed atakiem groźnego psa. Pani policjantka omówiła z uczniami zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przypomniała również o przykrych skutkach wchodzenia na kruchy lód, zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni oraz że nigdy nie wolno otwierać drzwi mieszkania obcym, nawet gdy mówią, że przysłali ich rodzice. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali rad i wskazówek zaproszonego gościa.