Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Wy – najważniejsi dzisiaj – Uczniowie!

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Czekają na Was świadectwa, nagrody i podziękowania. Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Uczniowie, których zasypywaliśmy pracami domowymi, kartkówkami, dziesiątkami wypracowań i zadań, doczekali się zasłużonego wypoczynku, ale też zdobyli nowe umiejętności. I dzisiaj z całą pewnością wszyscy wiedzą więcej niż we wrześniu 2019 r. Wszyscy uczyliśmy się siebie nawzajem, stając w obliczu różnych problemów i jednocześnie wcale niemałych sukcesów.

W sposób szczególny zwracam się do naszych Absolwentów. Dziewięć lat temu po raz pierwszy zabrzmiał dla Was głos dzwonka tej szkoły. To w niej zostaliście  pasowani na uczniów. Dziś nastał dla Was czas rozstania. Życzymy, abyście  w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, odnaleźli nowych równie wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół. Przez 9 lat byliście blisko nas, a teraz odchodzicie w nową – na razie – nieznaną przyszłość, a Wasi młodsi koledzy pozostają i żegnają Was. Moment pożegnania to trudna chwila, ale także wspaniała, bo oto rozpoczyna się coś nowego. Dlatego  życzymy, by to, co od jutra stanie się treścią Waszego  życia było jak najlepsze, byście się  nie zawiedli  na ludziach, żebyście się  spotykali ze sprawiedliwością i serdecznością.

Zwracam się również do Was Moi Współpracownicy, Nauczyciele i Pracownicy Niepedagogiczni – Wy towarzyszyliście mi w codziennej pracy i wspieraliście mnie. Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonywało, były naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek naszej szkoły, dobry wizerunek. Dziękuję wszystkim za sumienną pracę na każdym stanowisku, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i przyjaźń.

Cenię sobie zawsze współpracę z parafią. Słowa wdzięczności kieruję więc do Księdza Proboszcza Józefa Sałka. Dziękuję za modlitwę i odprawione Msze Święte na rozpoczynanie i zakończenie roku szkolnego.

Jakże nie podziękować Rodzicom naszych uczniów! Tym, którzy dostrzegali wasze i nasze problemy oraz potrzeby. Przekazuję Im moją wdzięczność i szacunek za współpracę, za uśmiech dzieci, za słowa otuchy kierowane do mnie przez wielu rodziców, dla których szkoła jest swoistym centrum i kolebką wychowania.

                                                                                              p.o. dyrektor szkoły Joanna Dechnik