ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 kończy się w piątek 26 czerwca, ale nie odbędzie się tego dnia uroczyste wręczenie świadectw i nagród. Ze względu na sytuację epidemiczną i wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa, odbiór świadectw przez wszystkich uczniów na wspólnej uroczystości w dniu 26 czerwca jest niemożliwy. Uczniowie poszczególnych klas odbiorą świadectwa, nagrody w wyznaczonych terminach:

  • 26.06.2020r., godzina 8.00- klasa VII i VIII
  • 26.06.2020r., godzina 8.30 – klasa VI
  • 26.06.2020r., godzina 9.00- klasa I
  • 26.06.2020r., godzina 9.30- oddział przedszkolny
  • 26.06.2020r., godzina 10.00- klasa II i III
  • 26.06.2020r., godzina 10.30 – klasa IV i V

Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zachowania wskazanej przepisami odległości (2m), a także obowiązek noszenia maseczki / przyłbicy. Obowiązkowe jest mierzenie temperatury oraz dezynfekcja rąk przy wchodzeniu do szkoły.