Środki do dezynfekcji i dozownik od Ministerstwa Zdrowia

Powrót uczniów do szkoły powiązany jest z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. Mając na uwadze obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły  Ministerstwo Zdrowia podjęło działania zapewniające otwieranym placówkom oświatowym dostarczenie środków do dezynfekcji wraz z automatycznym dyspenserem. Do naszej szkoły została dostarczona i zamontowana bezpłatnie stacja dezynfekująca wraz ze środkiem do dezynfekcji.

Dezynfekcja