Informacja o terminach i zasadach zwrotów książek i podręczników do biblioteki

PROSIMY WSZYSTKICH UCZNIÓW O ROZLICZENIE SIĘ Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ

DO 25 CZERWCA 2020 R.

  1. Biblioteka jest czynna w następujące dni: środa od godziny 9.00 – 10.00, czwartek od godziny 10.00 -11.00.
  2. Książki będą odbierane na korytarzu dolnym przy sekretariacie.
  3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy odkupić taką samą lub podobną wskazaną przez bibliotekarza.
  4. Nie wolno samemu w domu dezynfekować zwracanych książek.
  5. W razie nie rozliczenia się z biblioteką uczeń nie otrzyma świadectwa.

TERMINY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

  1. Prosimy o zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejeni rozdarcia.
  2. Podręczniki do języka angielskiego muszą posiadać płytę. W innym przypadku podręcznik nie będzie odebrany!
  3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego podręcznika należy odkupić taki sam.
  1. Podręczniki będą zbierane  w następujące dni:

Klasa VIII, VI, V – dnia 19.06.2020, w godzinach od 9.30 – 10.30

Klasa II, III – dnia 25.06.2020, w godzinach od 10.00 – 11.00

Podręczników nie zwracają uczniowie klasy pierwszej, czwartej i siódmej, ponieważ są to podręczniki w ostatnim roku użytkowania.