Konkurs wiedzy o ks. Czesławie Wali

7 czerwca 2024 roku w naszej szkole odbył się pierwszy gminny konkurs wiedzy o Księdzu Infułacie Czesławie Wali. Do rywalizacji przystąpiło 21 przedstawicieli ze wszystkich szkół z terenu gminy. Naszą szkołę reprezentowali Dominika Zynwala, Mateusz Zynwala, Bernard Sulich oraz Piotr Krawiec. Uczniowie przez pełną godzinę zegarową rozwiązywali test sprawdzający wiedzę na temat życia i dokonań Księdza Infułata. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, a uczestnicy wykazali się imponującą wiedzą. Szczególnie wyróżnił się Bernard Sulich, uczeń naszej szkoły, który zdobył pierwsze miejsce, pokazując nie tylko dogłębną znajomość biografii i zasług Księdza Wali, ale także wyjątkowe zaangażowanie i przygotowanie do konkursu. Podsumowania konkursu dokonał Pan Marian Pędlowski, Prezes Fundacji imienia Księdza Czesława Wali, będący inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia. W swoim przemówieniu podkreślił znaczenie kultywowania pamięci o wybitnych postaciach z naszej lokalnej historii oraz wyraził uznanie dla wszystkich uczestników za ich wkład w upamiętnianie dziedzictwa Księdza Wali. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, ciesząc się, że tak licznie włączyli się w kultywowanie pamięci naszego Rodaka. Szczególne gratulacje kierujemy do Bernarda Sulicha za jego znakomite osiągnięcie, które stanowi inspirację dla innych uczniów i jest powodem do dumy dla naszej szkoły.