Gminny Turniej BRD

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 wzięli udział w „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, który odbył się 25 kwietnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem. Były to eliminacje gminne. Drużyna wykazała się wiedzą teoretyczną, co zaowocowało zajęciem trzeciego miejsca w zawodach. Uczestnictwo uczniów w turnieju to nie tylko okazja do zdobycia cennych doświadczeń i zwiększenia świadomości dotyczącej bezpieczeństwa na drodze, ale także dowód zaangażowania i determinacji w promowaniu zdrowego i odpowiedniego zachowania podczas podróży. Szkołę reprezentowali uczniowie klasy VII: Kacper Gwizdak, Paweł Okoń i Mateusz Zynwala.