Dzień Kolorowych Skarpetek

Dnia 21 marca, nasza szkoła przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, nazywanego także Dniem Kolorowych Skarpetek. Wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zostali zachęceni do założenia dwóch różnych skarpetek, aby wyrazić swoje wsparcie i solidarność z osobami z Zespołem Downa. Inicjatywa noszenia dwóch różnych skarpetek miała na celu podkreślenie różnorodności oraz promowanie akceptacji osób z Zespołem Downa w naszej społeczności. Uczniowie starszych klas uczestniczyli w specjalnych prezentacjach oraz oglądali filmy edukacyjne, które przybliżyły im codzienne życie oraz wyzwania, z jakimi spotykają się osoby z tym Zespołem, a które miały na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz promowanie zrozumienia i empatii wobec osób z tym zaburzeniem. Następnie uczniowie pod opieką nauczycieli wzięli udział w warsztatach plastycznych, podczas których wykorzystywali różnorodne materiały, aby stworzyć skarpetki znacznie się różniące od siebie. Z zebranych skarpetek powstało serce, które stało się symbolem jedności w różnorodności oraz wyrazem wsparcia dla osób z Zespołem Downa. Obchody były okazją do promowania wartości tolerancji, akceptacji oraz równości w naszej społeczności szkolnej, a także do podkreślenia znaczenia wsparcia i szacunku dla osób z Zespołem Downa