Spektakl „Cyberprzemoc”

Dnia 12.01.2024r. nasza szkoła miała zaszczyt wziąć udział w spektaklu pt. „Cyberprzemoc” przedstawionego przez Teatr Edukacyjny z Krakowa. Tematem przedstawienia była cyberprzemoc, ważna i aktualna kwestia w kontekście życia uczniów w cyfrowym świecie. Spektakl ukazał różne aspekty cyberprzemocy, zwracając uwagę na jej różnorodne formy, konsekwencje oraz środki profilaktyki. Aktorzy z Teatru z Krakowa w sposób przystępny i angażujący przedstawili sytuacje z życia codziennego, w których uczniowie mogą być narażeni na wpływ Internetu w życiu oraz cyberprzemoc. Przekaz zawarty w przedstawieniu miał na celu nie tylko uświadomienie problemu, ale także skłonienie do refleksji nad odpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz promowanie szacunku i empatii w relacjach online. Spektakl z Krakowa okazał się wartościowym narzędziem edukacyjnym, który skutecznie poruszył trudny temat cyberprzemocy, angażując uczniów do aktywnego udziału w dyskusji na ten temat. Warto kontynuować tego rodzaju inicjatywy, aby promować świadome i bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii wśród naszej społeczności szkolnej