Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku, obchodzony jest 3 grudnia. O tym, że wśród nas są osoby z różnymi niepełnosprawnościami, powinniśmy pamiętać przez cały rok, a ten szczególny dzień ma nam tylko przypomnieć, że takie osoby stanowią integralną część naszego społeczeństwa. Dlatego należy pamiętać i dbać o przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych oraz promować postawę szacunku, tolerancji i otwartości wobec nich. Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole, 12 grudnia 2023r., przyjęły formę akcji informacyjnej, przypominającej, że osoby niepełnosprawne są wśród nas. Mają oni takie same potrzeby jak my i chcą być traktowani na równi z pełnosprawnymi osobami. W ramach akcji uczniowie klas IV -VIII obejrzeli prezentacje multimedialne: „Każdy inny, wszyscy równi”, „ Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”. Podczas prezentacji zapoznali się z piktogramami dotyczącymi osób niepełnosprawnych, oraz z pismem punktowym Braillea, utworzonym dla osób niewidomych. Przybliżono także uczniom technikę posługiwania się językiem migowym. Uczniowie obejrzeli filmy podejmujące tematykę osób z niepełnosprawnościami, ukazujące dobre maniery postępowania wobec osób niepełnosprawnych i sposoby okazywania im pomocy. Wykonali plakat ”Różni, ale tacy sami. Razem zawsze radę damy”. Przedstawione prezentacje i obejrzane filmy miały na celu uświadomienie uczniom, czym jest niepełnosprawność, jak pomóc takim osobom, oraz jak się zachowywać w kontaktach z nimi. Zwrócono uczniom uwagę na szczególne zdolności i osiągnięcia osób z deficytami sensorycznymi i ruchowymi. Wskazano znane osoby, które pomimo swojej niepełnosprawności, pokonują bariery i udowadniają, że niepełnosprawny nie znaczy gorszy. Wykonana została również gazetka tematyczna, aby jeszcze bardziej podkreślić ważność tego Dnia. Wszystkie przekazane uczniom informacje, poparte przykładami, były szczególną lekcją tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka. Koordynatorami akcji były: Justyna Mierczyńska-Gąsior – pedagog szkolny, Teresa Delekta Sulich – pedagog specjalny, Jagoda Gwizdak – logopeda szkolny.