Spotkanie z panią psycholog

5 grudnia w oddziałach klas I-III odbyło się spotkanie z panią psycholog Karoliną Kosińską na temat słów: „Budowanie właściwych postaw rówieśniczych. Szacunek i zrozumienie we wzajemnych relacjach”. Głównym celem zajęć było: zapoznanie uczniów z pojęciami „agresja, przemoc, wulgaryzmy”, zintegrowanie klasy – stosowanie zasady: „Nie obrażam słowami i gestami, ponieważ nie chcę być obrażany przez innych”, kształtowanie umiejętności komunikacji w grupach rówieśniczych bez wulgaryzmów, wskazanie skutków obrażania innych w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz rozwój pozytywnych postaw wobec drugiego człowieka