„Słowa lekkie jak puch, ostre jak nóż”

27 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty dla klas VII-VIII pt. „Słowa lekkie jak puch, ostre jak nóż”, które poprowadziła pani Justyna Tabor z projektu Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nas Sanem. „Słowa lekkie jak puch, ostre jak nóż” ogólnie rzecz biorąc, to porównanie podkreśla różnorodność i potencjał języka. Słowa mogą być narzędziem do wyrażania delikatnych, pełnych empatii myśli, ale także mogą mieć moc wywoływania silnych, stanowczych uczuć lub przekazu. Wyrażenie to podkreśla również, jak ważne jest świadome i umiejętne korzystanie ze słów w zależności od kontekstu i intencji komunikacyjnej