Święto Chrztu Polski

To dziejowa ważna data
W Gnieźnie wielkie poruszenie
Przyjął chrzest po mrocznych latach
Władca Mieszko wraz z plemieniem

Biskup Jordan i Dobrawa
Nauczyli lud pacierzy
Z rodem Piastów – cześć i sława!
Naród serca swe zawierzył

Jan XIII miecz darował
Na pamiątkę nowej ery
Nawróceni nieśli słowa
Po słowiańskie strony cztery

Księcia syn Bolesław Chrobry
Stawiał grody, siał na polach
Królem dzielnym był i mądrym
Silną wiarą scalił Polan

Czuwa tysiąc lat pięćdziesiąt
Ważki etos chrześcijański
Czyste serca ufnie śpieszą
Do pokłonu u stóp Pańskich!

Czternastego kwietnia
Dziewięćset sześćdziesiąt sześć
Kraj Orła uświetniał
Chrzest Polski – jak niesie wieść!

(wiersz „Chrzest Polski”, autor: Regina Nachacz)

„W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, ustanawia się dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski” – głosi ustawa przyjęta przez Sejm 22 lutego 2019 r.
Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, które jest uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miało ono fundamentalne znaczenie polityczne, tożsamościowe, a także kulturowe i wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. Narodowe Święto Chrztu Polski jest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu, a także skłania do zadumy i wdzięczności.
W związku z tak ważną rocznicą uczniowie naszej szkoły wzięli udział w cyklu zajęć dla uczczenia tak doniosłej daty.