Akcja czytelnicza „Słój czytelniczy”

Biblioteka szkolna organizuje akcję czytelniczą „Słój czytelniczy”. Celem akcji jest zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej i promowanie czytelnictwa. Zasady zabawy: uczeń po przeczytaniu wcześniej wypożyczonej książki zapisuje na karteczce tytuł książki oraz swoje imię i nazwisko i wrzuca karteczkę do „słoja czytelniczego” znajdującego się w bibliotece szkolnej. Na koniec każdego miesiąca zostaje wylosowany jeden uczeń, który otrzymuje nagrodę niespodziankę. Akcja trwa do końca roku szkolnego. Zachęcam do zabawy wszystkich uczniów.

Kliknij aby powiększyć