Tydzień Uczniowskiej SuperMocy

Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy?
Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego w każdej szkole, klasie organizowane są zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Dlaczego warto zorganizować Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Na podstawie wielu przeprowadzonych zajęć, licznych obserwacji, częstych rozmów z uczniami, okazuje się, że uczniowie bardzo często mają problem ze sprecyzowaniem swoich mocnych stron. Dlaczego? Być może ich nie znają, być może nie potrafią ich sprecyzować, a być może boją się reakcji rówieśników podczas mówienia o swoich mocnych stronach, aby nie zostali wyśmiani? Być może, uczniowie mają problem z mówieniem o swoich mocnych stronach, a z łatwością mówią o słabych, gdyż od najmłodszych lat słyszą, co im się nie udaje, jakie popełniają błędy, jakie ponieśli porażki, co trzeba poprawić. Niestety, rzadko słyszą co zrobili dobrze, że mogą odnieść sukces, że są wyjątkowi, świetni, niestety rzadko słyszą pochwały (nie tylko w szkole, ale i w rodzinnym domu). Dlaczego ważne jest, aby każdy znał swoje mocne strony?

 

Warto wiedzieć, na czym można oprzeć swój życiowy fundament, na jakie cechy własnego charakteru można liczyć, na jakie umiejętności można postawić, podczas mierzenia się z nowymi zadaniami i różnymi sytuacjami, często trudnymi i stresującymi. Dzięki wiedzy o swoich mocnych stronach możemy precyzyjnie określić swoje możliwości i podołać wyzwaniu. Wiedza o mocnych stronach dodaje skrzydeł, unosi, podnosi na duchu – powoduje, że mocno wierzymy w siebie i dużo łatwiej pokonujemy własny strach i stres. Wykorzystywanie swoich mocnych stron, gdy się coś robi całym sercem, gdy się robi to co się kocha, w co się wierzy, do czego jest się stworzonym, sprawia ogromną radość, daje satysfakcję oraz mega wielkie poczucie spełnienia (nawet, gdy coś się nie powiedzie, to i tak ma się poczucie, że było warto spróbować). Poza tym, jeżeli bardziej skupiamy się na swoich mocnych stronach, to częściej o nich myślimy i zauważamy je, mamy więc szanse na ich doskonalenie i rozwijanie, a każde szlifowanie swoich mocnych stron, może stać się podstawą do osiągnięcia życiowego sukcesu. Bazując na swoich mocnych stronach dużo łatwiej ułożyć swoją przyszłość, dokonując odpowiedniego wyboru kierunku kształcenia, a później wyboru własnej ścieżki kariery zawodowej. W roku 2022 motywem przewodnim będzie to droga na szczyt, bo każdy wędrując swoją drogą może dotrzeć gdzie chce i osiągnąć życiowe szczyty swoich możliwości, a im mocniejszy będzie fundament naszej drogi, w oparciu o nasze mocne strony, tym szybciej na szczyt dotrzemy. Cele Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy to: lepsze poznanie siebie, uświadomienie uczniom ich mocnych stron, zaprezentowanie uczniowskich talentów, budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku, integracja zespołu/grupy/klasy.