Zaprzysiężenie Samorządów

W wyniku demokratycznych wyborów przeprowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem, które odbyły się dnia 9 września 2022 roku została wybrany Mały i Duży Samorząd Uczniowski. Przewodniczącym Małego Samorządu Uczniowskiego, który reprezentuje oddział przedszkolny oraz klasy I-III nauczania wczesnoszkolnego został Ksawery Janiec z klasy III, zaś na funkcję zastępcy przewodniczącego pełnić będzie Filip Sołowiej, również uczeń klasy III. Działania Małego Samorządu Uczniowskiego koordynować będzie Pani Jagoda Gwizdak. Przewodniczącym Dużego Samorządu Uczniowskiego, który jest wybierany przez klasy V-VIII został Filip Kołcz z klasy VIII, zaś jego zastępcą Wojciech Smoła, uczeń klasy VI. W skład Dużego Samorządu Uczniowskiego weszli również: Kacper Gwizdak (kl. VI), Kacper Kozłowski (kl. IV), Magdalena Lachman (kl. V), Wiktoria Okoń (kl. VIII), Adam Owczarz (kl. IV), Jan Owczarz (kl. IV), Zuzanna Fudacz (kl. VIII), Aleksander Samel (kl. V), Bernard Sulich (kl. IV) oraz Karina Szymonik (kl. VIII). Opiekunami Dużego Samorządu Uczniowskiego został Pan Gerard Binkowski oraz Pani Agnieszka Smoła. Zaprzysiężenie Samorządów Uczniowskich miało miejsce w naszej szkole dnia 15 września 2022 roku. Kadencja Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres całego roku szkolnego 2022/2023. Gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz radości w podejmowanych działaniach.