Podsumowanie projektu czytelniczego

W roku szkolnym 2021/2022 przedszkolaki z oddziału przedszkolnego przystąpiły do międzynarodowego projektu edukacyjnego „ Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.
Głównym celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Do czytania bajek zaprosiliśmy pana dyrektora, nauczycieli, babcie, rodziców, panią dyrektor Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu oraz starszych kolegów. Podczas tegorocznej edycji realizowaliśmy następujące moduły:

  1. Czytamy razem z Małym Misiem.
  2. Kodujemy razem z Małym Misiem.
  3. Opowiem Wam o Polsce.
  4. Misiowe recepty na pozytywne myślenie.
  5. Bajarz misiowy.
  6. Misiowe zajęcia pod chmurką.