Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

We wtorek 31 sierpnia o godzinie 18.00 zapraszamy uczniów wszystkich  klas  oraz rodziców na mszę świętą z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, która odbędzie się w kościele parafialnym w Rudniku-Stróży. Następnego dnia tj. 1 września o godzinie 9.00 uczniowie spotkają się z wychowawcami w klasach. Na spotkanie z wychowawcą klasy może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń. Uczeń nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klasy I( jeden rodzic z dzieckiem). Każda osoba przed wejściem do szkoły (uczeń, nauczyciel, pracownik administracji i obsługi, rodzic,opiekun, osoby trzecie)  jest zobowiązana do zdezynfekowania rąk. Dodatkowo rodzice, opiekunowie lub osoby trzecie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Uczniowie zakrywają nos i usta przy wchodzeniu do szkoły (bo nie można wówczas zachować dystansu społecznego), w sali nie jest to obowiązkowe. Po spotkaniu z wychowawcą klasy będą wydawane wszystkim uczniom podręczniki szkolne.

P.o. dyrektor szkoły, nauczyciele i wychowawcy