„Trzymaj Formę” – sprawozdanie za rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem przystąpili do XV Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Celem programu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i naukę prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży. Wdrożenie programu nastąpiło poprzez zapoznanie uczniów oraz ich rodziców z jego założeniami. Realizowany był w formie projektu obejmującego zajęcia praktyczne w oparciu o opracowane przez koordynatora treści programowe.W ramach realizacji programu uczniowie uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach, m.in. wzięli udział w konkursie plastycznym na plakat pod tytułem „Trzymaj Formę – to się opłaca”, którego organizatorem była Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie. Program „Trzymaj Formę!” pomagał rozwijać zainteresowania uczniów i kształtować ich prozdrowotne zachowania.Tegoroczna edycja programu zakończona została przyznaniem szkole Certyfikatu za udział w XV edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Zachęcam do obejrzenia prac wykonanych przez uczniów.

TF2021_1mKliknij aby powiększyć

TF2021_2mKliknij aby powiększyć

TF2021_3mKliknij aby powiększyć

Przyznany nam certyfikat – kliknij aby wyświetlić (plik pdf)