Informacja

W okresie ferii szkolnych w dniach  12, 13, 14 stycznia 2021 r. /wtorek, środa, czwartek/ Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Nisku zapewnia – uczniom  i ich rodzicom – konsultacje telefoniczne z psychologiem pod numerem telefonu 515 699 135 w godzinach 8.00 -17.00

Dyrektor PPP w Nisku
Dorota Rabińska