Pasowanie na ucznia

W środę 28 października 2020 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na ucznia klasy
pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli,
a także rodziców. Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem
p.o dyrektora szkoły pana Radosława Młynarskiego, który powitał wszystkich zebranych i
skierował gorące słowa do pierwszoklasistów. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program
artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego
ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał dyrektor
Radosław Młynarski. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem
Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje
szkolne oraz tarcze z logiem szkoły. Nie zabrakło też upominków od klas starszych
oraz słodkości. Do grona społeczności szkolnej wstąpili: Błądek Łucja, Grzebieniak Milena,
Janiec
Ksawery, Kotuła Kamil, Kufel Helena, Małek Emilia, Milewski Karol,
Sagan Patrycja,
Sołowiej Filip.
Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.
Uroczystość pasowania została przygotowana przez Panią Jagodę Gwizdak
oraz Panią Justynę Mierczyńską – Gąsior.

Tutaj można obejrzeć lub pobrać fotografie z uroczystości