Nauczanie zdalne

Od poniedziałku, 9 listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas
I-III szkół podstawowych
. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie
zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII
. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Jednocześnie szkoły podstawowe mają obowiązek
zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio
zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych
w szkole, będziemy kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny.  Przekazywaniu i wymianie
informacji  służyć będą moduły: wiadomości, zadania domowe, sprawdziany,
a do prowadzenia lekcji on line będzie wykorzystywana aplikacja SKYPE.

                                               p.o. dyrektor szkoły Radosław Młynarski

Zdalne 1