Zajęcia szachowe

W poniedziałki w naszej szkole odbywać się będą zajęcia szachowe, które poprowadzi
pan Bolesław Ziółkowski. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 15:00 i trwają do godz. 16:00.
Serdecznie zapraszamy uczniów.

szachy