Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

We wtorek 1 września o godzinie 8.00 zapraszamy uczniów wszystkich klas oraz rodziców na
Mszę Świętą z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, która odbędzie się w kościele parafialnym
w Rudniku-Stróży. Następnie około godziny 9.00 uczniowie spotkają się z wychowawcami
w klasach:

Oddział przedszkolny- sala nr 30
Klasa I- sala nr 5
Klasa II- sala nr 1
Klasa III- sala nr 4
Klasa IV- sala nr 2
Klasa V, VI- sala nr 19
Klasa VII- sala nr 21
Klasa VIII- sala nr 22

Na spotkanie z wychowawcą klasy może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń. Uczeń nie może
przyjść do szkoły,
jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sam jest objęty
kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych
. Do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie rodzice dzieci z oddziału
przedszkolnego oraz uczniów klasy I
(jeden rodzic z dzieckiem). Każda osoba przed wejściem
do szkoły (uczeń, nauczyciel, pracownik administracji i obsługi, rodzic, opiekun, osoby trzecie) jest
zobowiązana do zdezynfekowania rąk. Dodatkowo rodzice, opiekunowie lub osoby trzecie
są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.

P.o. dyrektor szkoły, nauczyciele i wychowawcy