XX Jubileuszowy Gminny Konkurs Ortograficzny

gm_konk_ort_07To już po raz dwudziesty odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – Pan Waldemar Grochowski – objął honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem. Gospodarzem wydarzenia była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem. W ortograficznych zmaganiach wzięli udział uczniowie klas VI – VIII wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Uczestnicy mogli w praktyce wykorzystać wiadomości z zakresu ortografii oraz interpunkcji. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele – opiekunowie uczniów, którzy tworzyli komisję konkursową. Rywalizacja była zacięta, a ortograficzne zmagania zakończyły się zwycięstwem następujących uczniów:

  1. Paweł Kruk – klasa VII
  2. Weronika Kruk – klasa VI
  3. Rafał Dechnik – klasa VI

Przyznano również dwa wyróżnienia. Otrzymali je:

  1. Oliwia Pleśniarska – klasa VIII
  2. Jagoda Reichert – klasa VIII

Konkurs zakończył się wręczeniem nagród przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej – mgr Lucynę Żurecką oraz przewodniczącą Rady Rodziców- Panią Bożenę Okoń. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, słodkie upominki, a zwycięzcy – MISTRZOWIE ORTOGRAFII – nagrody ufundowane przez Sanbank Nadsański Bank Spółdzielczy oraz firmę Wiktrans.

Zwycięzcy będą reprezentowali naszą gminę w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „O Złote Pióro Starosty”, który odbędzie się 17 maja 2019 roku w Nisku.