Kandydat do stypendium

Sebastian Dechnik uczeń klasy VII naszej szkoły jest kandydatem do stypendium Fundacji „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” im. Stanisławy Tutka dla uczniów szkół podstawowych w Rudniku nad Sanem za rok szkolny 2017/2018.

Sebastian Dechnik uzyskał najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego 2017/2018.

Regulamin przyznawania stypendium: http://fundacjaocalicodzapomnienia.pl/index.php/22-regulamin-stypendia-dla-najzdolniejszych-uczniow-15-10-2017