Maj 2018. Czas sprawdzianów czas badań kompetencji i diagnozowania osiągnięć uczniów.

spr_04Nad zewnętrznym badaniem wyników nauczania w klasie  III z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej czuwała p. Aleksandra Bizior,  a z języka angielskiego p. Katarzyna Ptak, natomiast nad badaniem w klasie VII z języka polskiego i matematyki p. Joanna Dechnik, a z języka angielskiego p.Katarzyna Ptak.
Gotowość szkolną dzieci 6 i 7 letnich badała p. Dorota Kruk. Badanie przeprowadzono wspólnie z Instytutem Badania Kompetencji w Wałbrzychu.