Noworoczne spotkanie opłatkowe

„Na próżno narodził się Jezus w Betlejemskim żłobie, jeśli się On nie narodził również w tobie”

Op0027Tradycyjnie w styczniu odbyło się w naszej szkole noworoczne spotkanie opłatkowe. Na zaproszenie nauczycieli, uczniów i rodziców przybyli: ks.infułat Czesław Wala, ks. Józef Sałek proboszcz naszej parafii, p.Waldemar Grochowski burmistrz z małżonką, p.Halina Sobota kierownik MGZEAS, siostry zakonne, p.Krystyna Socha przewodnicząca rady osiedla, mieszkańcy przyjaciele i absolwenci.
Uczniowie z klas IV – VII przedstawili  jasełka „Betlejem – to my sami”, przygotowane przez p.Joannę Dechnik – scenariusz, p. Marzenę Kruk – oprawa muzyczna i p. Agnieszkę Smoła.
Spotkaniu towarzyszyły życzenia, rozmowy i wspólne śpiewanie kolęd. Na akordeonie akompaniował p.Janusz Lada.
Były życzenia, które wszystkim babciom i dziadziom złożyli wierszem i piosenką uczniowie z klas I, II i III.

Do siego roku!