Stypendia dla uczniów Szkół Podstawowych za rok 2016/2017

Komisja Stypendialna  w składzie:

  1. Lucyna Pizun – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem
  2. Tomasz Grzecznik – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem
  3. Lucyna Żurecka – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem
  4. Piotr Tutka – Wiceprezes Zarządu Fundacji „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” imieniem Stanisławy Tutka
    na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 zatwierdziła listę kandydatów do Stypendium Fundacji „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” imieniem Stanisławy Tutka dla uczniów Szkół Podstawowych w Rudniku nad Sanem za rok szkolny 2016/2017:
  1. Urszula Cynk, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem
  2. Maja Majewska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem
  3. Sebastian Dechnik, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem

Odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej można składać w ciągu 2 dni do 22 czerwca 2017 roku do godz. 16.00 do Zarządu Fundacji w Rudniku nad Sanem ul. Daszyńskiego 24.

Regulamin przyznawania stypendium: >regulamin<

[Informacja ze strony http://fundacjaocalicodzapomnienia.pl/]