Z życia szkoły

wrzesień – październik  2016

 • Udział w narodowym czytaniu (współpraca z MOK w Rudniku nad Sanem)
 • Wylosuj Anioła –charytatywna akcja Fundacji „Gdy liczy się czas”
 • „Pomóż i Ty”- cegiełki na leczenie dzieci z chorobami serca
 • Poświęcenie mogiły żołnierzy poległych w I wojnie światowej
 • Ognisko integracyjne
 • Akademia zabawy – wyjazd integracyjny
 • Porządkowanie mogił i cmentarzy
 • Aktywny udział w grupach liturgicznych
 • Kiermasz książki
 • „Bezpieczny uczeń” – spotkanie z policjantem
 • „Pasowanie na ucznia” – z udziałem władz, zaproszonych gości i rodziców
 • Spotkanie urodzinowe – 80 lat życia księdza infułata Czesława Wali