Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja

0012Niech ta sama prawda i mądrość, jaka wyraziła się w majowej Konstytucji, ukształtuje dalszą przyszłość Rzeczypospolitej w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej dla dobra wszystkich ludzi i chwały Boga samego”.

Patriotycznie nastrojeni i odświętnie ubrani uczestniczyliśmy w programie artystycznym przygotowanym przez uczniów klasy VI pod opieką p. Katarzyny Ptak (scenariusz) i p. Marzeny Kruk (oprawa muzyczna). W śpiew pieśni patriotycznych włączyli się również uczniowie klasy IV i V. Dzieci z oddziału przedszkolnego pod opieką p. Doroty Kruk (scenariusz i oprawa muzyczna) wierszem i piosenką uczciły nasze barwy ojczyste. Na zakończenie uroczystości zwycięzcy ostatnich konkursów i turniejów otrzymali od szkoły pamiątkowe nagrody i gratulacje. Jesteśmy dumni z ich pięknej postawy i ogromnej wiedzy.