Wiklinowy turniej siatkówki

Dnia 23 listopada odbyło się spotkanie siatkarskie zorganizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy Wiklinki w Szkole Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem. Impreza miała charakter turnieju, którego celem było propagowanie aktywności fizycznej wśród uczniów. W zawodach uczestniczyli uczniowie klas IV-VI z trzech szkół podstawowych: nr 1, 2 i 3. Atmosfera była pełna sportowej rywalizacji i entuzjazmu, a uczniowie prezentowali wysoki poziom umiejętności w grze w piłkę siatkową. Należy podkreślić, że Międzyszkolny Klub Sportowy Wiklinki aktywnie wspierał inicjatywę, przekazując szkołom sprzęt sportowy. Klub ten pozyskał go z rządowego programu Klub 2023, co świadczy o zaangażowaniu w rozwijanie pasji sportowej wśród młodzieży. Rozgrywki siatkarskie nie tylko umożliwiły uczniom zdobycie nowych doświadczeń sportowych, ale również przyczyniły się do integracji społeczności szkolnej. Inicjatywa ta wspiera zdrowy styl życia i aktywność fizyczną, co stanowi istotny element w procesie edukacyjnym. Podsumowując, spotkanie siatkarskie w Szkole Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem było udanym wydarzeniem, promującym sport wśród uczniów i wpisującym się w szerszy kontekst działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.