Wykaz zajęć pozalekcyjnych

  • Zajęcia sportowe w ramach SKS – Gerard Binkowski
  • Kółko szachowe – Bolesław Ziółkowski
  • Konsultacje polonistyczne – Joanna Dechnik
  • Warsztaty matematyczne – Lucyna Żurecka
  • Konsulatacje z Języka niemieckiego – Barbara Makowiecka
  • Kółko językowe – Język angielski – Katarzyna Ptak
  • Kółko plastyczne „Plastuś” dla dzieci 5i 6 letnich – Pani Dorota Kruk
  • Zajęcia w ramach zespołów wyrównawczych, doskonalenie umiejętności czytania i pisania, zabawa z ortografią, rozwój czytelnictwa – Pani Iwona Krawiec, Pani Anna Mach, Pani Aleksandra Bizior
  • Wychowanie komunikacyjne – Pani Marzena Kruk
  • Kółko Historyczne „ Rudnik nad Sanem moja mała ojczyzna” – Pani Agnieszka Smoła